Stödmedlem

Missa inte möjligheten att bli stödmedlem i Sollentuna Gosskör!

Sollentuna Gosskör är en ideell förening som finansieras av medlemsavgifter och de intäkter kören sjunger in i samband med konserter, samt ett mindre kulturbidrag från kommunen. Pengarna används för att bedriva körens verksamhet, samt delfinansiera resor och aktiviteter för körens medlemmar.

Med ditt bidrag som stödmedlem hjälper du till att säkra en aktiv körverksamhet framöver. Som tack för ditt stöd får du som stödmedlem ett foto på kören samt information via email om körens kommande konsertprogram.

Medlemskapet kostar 300kr per person och år, eller valfritt högre belopp.

Anmälan om stödmedlemskap görs genom att sätta in pengar på körens pluskonto 17 58 01-0 eller via Swish: 123 627 64 71  där du anger ditt för- och efternamn, samt skriver stödmedlem. Skicka även ett mail till ekonomi(at)sollentunagosskor.se där du talar om att du vill bli stödmedlem och ange:

  • Förnamn
  • Efternamn
  • Email-adress
  • Postadress